Svenska

Novapuu - Mångsidiga lösningar för vardagen, med respekt för finländskt trähantverk.

Novapuu erbjuder mångsidiga lösningar för din vardag, tillverkat av trä.

Vi tillverkar våra högklassiga träprodukter med moderna metoder och med respekt för det traditionella finländska trähantverket. En del av produkterna oljas in med naturlig och ren linfröolja som skyddar träet mot fukt, ger produkten ökad hållfasthet, framhäver ådrorna och strukturen i träet samt låter ytan andas och håller den hygienisk. Produkterna slutbehandlas noga för hand för att garantera en hög kvalitet samt en angenäm och fulländad känsla.

Novapuu följer principen för renhet och hållbarhet. I slutbehandlingen av produkterna används veganska, rena medel. I vår tillverkningsprocess strävar vi efter att använda alla delar av trädet och att utnyttja spillbitarna som uppstår under tillverkningen i våra andra produkter. Små bitar som inte duger för tillverkningen av nya produkter omvandlas till träflis. Denna används sedan tillsammans med sågspånet som uppkommer i tillverkningsprocessen vid planteringen av nya trädplantor. 

I tillverkningen av produkter som lämpar sig för förvaring av kosmetika använder vi certifierad tall som härstammar från en leverantör med PEFC-certifikat. Detta certifikat säkerställer att skogen har skötts enligt hållbara metoder och att virkets ursprung är känt. Vi väljer allt virke som används i tillverkningen av våra dosor för kosmetika utifrån virkets densitet. På detta sätt säkerställer vi att träråvarans kvalitet och hållfasthet uppfyller de höga kvalitetskrav som vi ställer för dessa produkter. Våra produkter tillverkas enligt regelverket för god tillverkningssed (GMP) som definierats av EU och tillverkningen sker i lokaler som lämpar sig för tillverkningen av livsmedelsdugliga förpackningsmaterial. Vi följer bestämmelserna för arbetssäkerhet och övervakar noga tillverkningsprocessen för samtliga produkter.

Tall är ett hållbart, ekologiskt och antibakteriellt material. Den är en förnybar naturtillgång. Tallen som vi använder härstammar från hållbar produktion (PEFC-certifikat).

Kontakt oss!

Vi betjänär ni den bästa via e-mail.

E-mail oss

Teemu Kylämäki

info@novapuu.fi